انتقال و ترجمه دانش

سالانه پژوهش های بسیاری در دنیا انجام می شود که از نتایج آنها به نحو شایسته ای بهره برداری نمی شود. بسیار مشاهده شده در سطوح مختلف تصميم‌گيري، از متخصصين باليني تا سياست‌گذاران و مديران، برخي از تصميم‌گيري‌ها بدون توجه به شواهد علمي موجود در سطح جهان صورت گرفته و يا در جريان استفاده از اين شواهد به بومي سازي آنها توجه نشدهد و این در حالی است که تولید دانش و به کارگیری درست آن در صحنه عمل و تصمیم گیری ها است که بزرگترین سرمایه دولت ها و ملت هاست. محدودیت منابع اهمیت انتقال دانش و تلاش برای بهره برداری از نتایج تحقیقات را افزایش داده است. این موضوع در سلامت اهمیت بیشتری دارد چرا که فاصله زمانی بین تولید دانش و به کارگیری آن می تواند برای جامعه به خصوص بیماران نتایج ناگواری در پی داشته باشد. بر اين اساس لازم است كه به نتيجه رسيدن پژوهش‌ها بسيار شفاف باشد و اطمينان حاصل شود كه به بهره‌برداري مي‌رسند.
 
موضوع «ترجمه دانش – knowledge translation» از دهه اخير مطرح شده‌است اما فكر پركردن شكاف بين تحقيق و سياست حداقل از اواسط قرن بيستم قدمت دارد. در اين زمان دانشمندان علوم اجتماعي كه تلاش مي‌كردند استفاده از تحقيقات را در عرصه سياست‌گذاري تقويت نمايند، به‌تدريج توجه خود را به فرآيند تصميم‌سازي معطوف نمودند. از سوي ديگر تصميم‌گيرندگان نيز براي به‌دست‌آوردن اطلاعات حاصل از پژوهش اظهار رغبت نمودند.از آن زمان تا كنون، افراد و سازمان‌هاي بسياري تلاش نموده‌اند كه مفاهيم اصيل اين مقوله را تبيين نمايند و آن را به واژگان متفاوتی نام گذاری کردند که از جمله آنها می توان به استفاده از دانش (knowledge utilization)، نشر دانش (knowledge dissemination)، واسطه‌گري دانش (knowledge brokering)، انتقال دانش (knowledge transfer) و تبادل دانش (knowledge exchange)، اشاره کرد. اگر چه بعضي افراد اين كلمات را به‌صورت معادل بكار مي‌برند اما تفاوت‌هايي نيز ميان آن‌ها وجود دارد كه بايد به آن‌ها دقت نمود.
«ترجمه دانش» و «انتقال دانش» با يكديگر تفاوت واضحي دارند.
انتقال دانش فرآيندي با ماهيت خطي است كه در آن ابتدا فكر «پژوهش» بوجود می آید، سپس پژوهش انجام مي‌شود و در آخر نتايج آن در اختيار كاربران قرار مي‌گيرد. ماهيت يك‌طرفه‌اي كه بر مقوله «انتقال دانش» مترتب است مورد انتقاد قرار گرفته و مطالعات اخیر نشان دادند که چنین راهبردی نمي‌تواند اثر قابل توجهي در تقويت پذيرش و به‌كارگيري نتايج پژوهش‌هاي جديد داشته باشد چرا که تنها به کار گرفتن دانش توسط كاربران بالقوه بدين معني نيست كه از دانش حتما استفاده مي‌شود. به‌طور کلي تفاوت «انتقال دانش» با «ترجمه دانش» از اين اعتقاد ناشي شده است كه انتقال دانش به‌صورت غيرفعال (passive) تضميني بر به‌كارگيري آن در صحنه عمل نيست و لزوما تغییر مثبتی در سطح آگاهی و نحوه عملکرد مخاطبین پژوهش ها ایجاد نخواهد کرد.
به‌دنبال چالش‌هاي فوق، موضوع «ترجمه دانش» که متضمن ارتباط متقابل و تعاملي بين محققين و استفاده‌کنندگان از دانش مي‌باشد، به‌وجود آمده‌است. با اين وجود در تعاریف، «انتقال دانش» و «ترجمه دانش» گاهي به جاي يکديگر استفاده می شوند.
«سازمان کانادايي تحقيقات خدمات سلامتي – CHSRF» چارچوبي براي انتقال دانش به‌عنوان بخشي از ترجمه دانش ارايه داده است. انتقال دانش به معناي فرآيندي است که اطلاعات را از مبدا به‌سوي استفاده‌کنندگان از تحقيق حرکت مي‌دهد. اين فرآيند شامل يک سلسله از فعاليت‌ها به‌شرح ذيل است:
–     تشويق محققين و تصميم‌گيران به همکاري براي تعيين سوالات و نيازها و يافتن پاسخ آن‌ها
–     تامين منابع (مانند مجله‌ها، کارگاه‌ها، سايت‌ها)
–     مستقر کردن سيستم‌هاي نشر نتايج تحقيق
–     تشويق به استفاده از نتايج تحقيقات (شواهد) جهت استفاده کاربردي از آن‌ها در خدمات سلامتي
«موسسه کانادایی تحقیقات سلامتی- CIHR» معتقد است که ترجمه دانش به معنای تبادل، سنتز و کاربرد یافته های تحقیق به واسطه سیستم پیچیده ای از ارتباطات بین محققین و استفاده کنندگان از دانش است؛ به بیان دیگر ترجمه دانش تسریع کننده «چرخه دانش» در راستای تبدیل دانش به عمل است.
دیویس در تکمیل تعریف CIHR، ترجمه دانش را به معنای فعالیت هایی در راستای کاهش فاصله بین شواهد و عمل تعریف کرده است که این فعالیت ها باعث تسریع استفاده از «دانش مبتنی بر شواهد» توسط مردم، بیماران، سیاست گذاران و ارایه دهندگان خدمات سلامتی است.
 ترجمه دانش همچنین به عنوان فرایندی تعریف شده که دانش را از بی مصرفی به عرصه عمل منتقل کرده و آن را به صورت دانشی مرتبط در دسترس پزشکان و بیماران قرار می دهد.