طراحي مدل «ترجمه دانش» جهت بهره‌گيري از نتايج پژوهش

 

مؤلفان:  صديقي ژيلا، مجدزاده سيدرضا، نجات سحرناز، فتوحي اكبر، شهيدزاده علي، غلامي ژاله، يونسيان مسعود، رشيديان آرش، مسگرپور بيتا، اعتمادي آرش، يزداني كامران

اين مطالعه با هدف طراحي مدل «ترجمه دانش» در سطح واحدهاي توليد كننده دانش (مانند دانشگاه) انجام شده است. بر اساس اين مدل نظري مي‌توان اقدامات مورد نياز براي شناسايي وضعيت موجود و طراحي مداخله‌هاي مورد نياز در عرصه «ترجمه دانش» حاصل از پژوهش را در دانشگاه، سازماندهي و ارزيابي كرد. اين بررسي در سال 1385 انجام شده و در آن از دو نوع مطالعه استفاده شده است. مطالعه اول به روش مروري (به هدف شناسايي مدل‌هاي ارائه شده در منابع) و مطالعه دوم به روش «بحث گروهي متمركز» (به هدف جمع‌آوري نظرات تخصصي محققان و تصميم‌گيران در خصوص عوامل مؤثر و موانع موجود در عرصه «ترجمه دانش» در نظام سلامت) انجام شد.

دستاوردهاي مطالعه مروري و «بحث گروهي متمركز» منجر به طراحي مدلي تحت عنوان چرخه «ترجمه دانش» حاصل از پژوهش شده است. اين مدل از 5 بخش اصلي تحت عنوان «توليد دانش»، «انتقال دانش»، «استفاده از پژوهش»، «انتقال سؤال» و «بستر سازمان» تشكيل شده است. هر كدام از اين بخش‌ها (به غير از بستر سازمان) شامل دو جزء هستند. به طور كلي اين مدل، الگوي اوليه براي مشخص كردن مفاهيم و ارتباطات مورد نياز در عرصه «ترجمه دانش» را ارائه مي‌دهد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *