جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 6 مهر ماه 1398

موضوع:

Identifying approaches for synthesizing and summarizing information to support informed citizen deliberations

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر جمشیدی

جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 30 شهریور ماه 1398

موضوع:

Guidelines for the public on how to provide mental health first aid: narrative review

ارائه دهنده: سرکار خانم دکتر سیاری فرد

اثر ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر كاربرد پژوهش‌هاي علوم پزشكي

مؤلفان:  نجات سحرناز، يزدي زاده بهاره، غلامي ژاله، آشورخاني مهناز، نجات سيما، ملكي كتايون، مجدزاده سيدرضا

مقدمه: تاكنون به مقوله ادغام، عمدتا از منظر كيفيت ارايه خدمات و آموزش نگاه شده است. هدف مطالعه حاضر بررسي تاثير ساختار مذكور بر بهره‌برداري از پژوهش‌هاي داخل كشور بوده است. انتظار مي‌رود كه اين مطالعه بتواند براي سياست‌گذاران كلان كه به طراحي نظام ملي پژوهش و نوآوري مي‌پردازند مفيد باشد.

روش كـار: مطالعه به صورت Grounded theory و از طريق مصاحبه با طيف‌هاي متفاوتي از سياست‌گذاران تا ارايه دهندگان خدمات در گروه‌هاي پزشكي و غيرپزشكي انجام پذيرفته است.

يافته‌ها: ادغام به صورت كامل رخ نداده است. يعني علاوه بر تغيير ساختار در سطح بالاي وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها (كه به سطح گروه‌هاي آموزشي- پژوهشي نيز نرسيده است)، بايستي فرآيندهاي لازم براي به نتيجه رسيدن تعريف مي‌شده‌اند كه انجام نپذيرفته است. نقص در بهره‌برداري از پژوهش موضوعي نيست كه منحصر به پژوهش نظام سلامت باشد و در ديگر اركان نظام علم و نوآوري كشور نيز ديده مي‌شود.

نتيجه‌گيري: از ديد نظام پژوهش سلامت، پيش از هر گونه تصميم‌گيري در خصوص تغيير ساختارهاي موجود، بايستي نظام كلان نوآوري كشور تعريف گردد. چرا كه مشكلات اصلي پژوهش كشور خاص ادغام و علوم پزشكي نيست و وجهه‌هاي عام‌تر و موثرتري وجود دارد و تغيير در ادغام و علوم پزشكي بايستي نسبت به آن‌ها، ثانويه تلقي شود.

جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 23 شهریور ماه 1398

موضوع: بررسی وضعيت فرهنگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر قدیریان

ويژگي‌های پرستاران تأثيرگذار آموزشي: يک مطالعه کيفي

مؤلفان: مصطفی شکوهی، علی اکبر حق دوست، سيدرضا مجدزاده، فروغ ریانی

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره دهم، شماره دوم، ص 64-56، 1392

 اثربخشي فناوري CBCT در تشخيص و درمان بيماريهاي دهان و دندان و فك و صورت: مرور نظام مند

مؤلفان:شعباني نژاد حسين, اكبري ساري علي , مبيني زاده محمدرضا, رفيعي سيما, محرابي ساري علي, صافي ياسر   

مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، دوره 25، شماره 4، زمستان 1392، 354-365

پرسشنامه وضعيت نوآوري: ترجمه و روان سنجي گونه ايراني

مؤلفان: مهنوش خسروي، ژاله غلامي، سحرناز نجات، سيدرضا مجدزاده

فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، دوره دوازدهم، شماره ششم، آذر – دي 1392

عوامل مؤثر بر آگاهي، نگرش و عملكرد محققين دانشگاه علوم پزشكي گلستان در مورد انتقال دانش حاصل از پژوهش

مؤلفان: حمید آسایش , مصطفي قرباني, افسانه برقعي, رضا مجدزاد, سحرناز نجات, ژاله غلامي, نورالدين توسلي, مرتضي منصوريان, مهدی نوروزی

      مجله تحقيقات نظام سلامت، سال هشتم، شماره اول، فروردين و ارديبهشت 1391

ترجمه دانش و بهره‌گیری از نتایج پژوهش

  • مركز تحقيقات بهره‌برداري از دانش سلامت در سال 1388 کتابي با عنوان “ترجمه دانش و بهره‌گیری از نتایج پژوهش” به چاپ رسانده، که حاوي بررسی مدل ترجمه دانش و نظریه‌ها و همچنین معرفی روش خود مي‌باشد.

1-کارگاه های آموزشی “ترجمان دانش”

مرکز بهره‌برداری از دانش سلامت، کارگاه‌هایی را به صورت برنامه آموزشی 16 ساعته شامل مبانی انتقال دانش، برنامه‌ریزی برای انتشار نتایج، پیام قابل انتقال و شناسایی مخاطب، چگونگی انتقال پیام، موانع انتقال دانش به گروه مخاطب، کار گروهی و ارائه آن، جهت تقویت فعالیت‌های Knowledge Translation  پژوهشگران در سه سطح طراحی و اجرا نمود. 

  1. براي معاونين و مديران پژوهشي کشور
  2. براي دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور
  3. در سطح بين المللي، توسط دفتر منطقه‌ای مدیترانه شرقی [sponsored by the Regional Office of the Eastern Mediterranean (EMRO)]

نمونه کارگاه های برگزار شده:

  • كارگاه “ترجمان دانش” بهمن ماه 1393

كارگاه دو روزه  ترجمان دانش  در تاريخ هاي 1 و 2 بهمن ماه 1393  براي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران برگزار گرديد

  • كارگاه “ترجمان دانش” آذر ماه 1393

كارگاه دو روزه “ترجمان دانش” در تاريخ هاي 12 و 13 آذر ماه 1393 براي شركت كنندگان از دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار گرديد.

 

  • كارگاه “ترجمان دانش” مهر ماه 1393

كارگاه دو روزه “ترجمان دانش” در تاريخ هاي 17 و 24 مهر ماه 1393 ، با همكاري پژوهشكده علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار گرديد.

 

  • كارگاه “ترجمان دانش” شهریور ماه 1396

در تاریخ 25 و 26 شهریورماه 1396 کارگاه ” کاربست نتایج تحقیقات پزشکی، ترجمان و انتقال دانش” توسط “مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کردستان” برگزار گردید.

شرکت کنندگان در این کارگاه ؛  اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه، مسئولین و کارشناسان محترم معاونت پژوهشی و دفتر کاربست نتایج تحقیقات پزشکی بودند. در این کارگاه که با سخنرانی دکتر فرزین رضاعی، معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، آغاز گردید، ضمن آشنایی با مفاهیم ترجمان دانش (knowledge translation) و اصول و مبانی آن، طی تمرین گروهی مراحل استخراج پیام از پژوهش های انجام شده، شناسایی گروه مخاطب و راه های انتقال دانش به ایشان، شناسایی موانع و تسهیل کننده های تغییر رفتار در گروه مخاطب و ارزیابی مداخلات تغییر رفتار مورد بررسی و تحلیل عمیق تر قرار گرفت.

همچنین در کارگاه ” ابزار خودارزیابی ترجمه دانش ویژه سازمان هاي پژوهشی” که وضعیت ترجمان دانش و راهکارهای مورد نیاز برای تقویت آن را در سطح دانشگاه بررسی می نماید، با حضور شرکت کنندگان بررسی گردید و اولویت های نیازمند مداخله شناسایی شد.