پورتال پورتال مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت http://tums.ac.ir/
 
  ابزار  

 

رديف
نام ابزار
منبع بازديد و دانلود فايل
1
ابزار خود ارزيابي ترجمه دانش ويژه سازمان هاي ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 
2
 چک لیست و راهنمای تولید اخبار نتایج پژوهش های سلامت
 http://kurc.tums.ac.ir/Images/UserFiles/1/file/checklist%20for%20journalists.pdf

 

 

 
تعداد بازدید : 3322
تاریخ آخرین بروزرسانی : سه‌شنبه، 12 شهريور 1392