پورتال پورتال مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت http://tums.ac.ir/
 
  ترجمه دانش در چرخه پژوهش  

 در این شکل جایگاه ترجمه دانش در چرخه دانش از تولید تا بهره برداری نشان داده شده است.

 

KT1: تعریف سوالات پژوهشی و روش های انجام پژوهش

KT2: راهبری یا انجام پژوهش

KT3: انتشار نتایج پژوهش به زبان ساده و در قالب های در دسترس

KT4: تبدیل یافته های پژوهش به دانش و نرم های اجتماعی و فرهنگی

KT5: تصمیم سازی و اقدام بر اساس یافته های پژوهش

KT6: تاثیر بر دوره های پژوهش (مبتنی بر پیامدهای استفاده از دانش)

 

 

 

 
تعداد بازدید : 4907
تاریخ آخرین بروزرسانی : شنبه، 10 مهر 1389