پورتال پورتال مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت http://tums.ac.ir/
 
  Push-PULL و Exchange  

فرآيند ترجمان دانش به سه مرحله اصلي قابل تقسيم است:

  1. آنچه به عهده سازمان ها و يا افرادي است كه مي خواهند از دانش توليد شده براي تصميم گيري استفاده کنند (Pull)

  2. آنچه كه به عهده محققين و سازمانهاي توليد كننده دانش است (Push)

  3. و بالاخره فضاي  بينابين اين دو (Exchange)

 

 
تعداد بازدید : 3403
تاریخ آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 5 آبان 1389