پورتال پورتال مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت http://tums.ac.ir/
 
  بسته های آموزشی به تفکیک مخاطب  

بهره برداری از دانش سلامت

(به تفکیک گروه مخاطب)

  کلیات بهره برداری از دانش سلامت
  مردم
  مدیران و سیاست گذاران
  ارایه دهندگان خدمات
  پژوهشگران
  رسانه
 
تعداد بازدید : 3020
تاریخ آخرین بروزرسانی : پنجشنبه، 6 آبان 1389