پورتال پورتال مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت http://tums.ac.ir/
 
  كتاب معرفي مركز  

 

كتاب معرفي مركز به دو زبان فارسي و انگليسي، شامل فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي صورت گرفته از زمان تاسيس تا كنون تدوين گرديد.

اين مجموعه معرف نكاتي ارزنده در خصوص مفاهيم انتقال و ترجمه دانش، عوامل موثر و موانع آن، مدل پيشنهادي مي باشد.

*کتاب معرفی مرکز (انگلیسی)

*كتاب معرفي مركز

*مفاهيم و واژه ها

 

 

 
تعداد بازدید : 2649
تاریخ آخرین بروزرسانی : شنبه، 22 ارديبهشت 1397