پورتال پورتال مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت http://tums.ac.ir/
 
  كارگاه‌هاي آموزشي سياست‌گذاري مطلع از شواهد سال 91  

 

بسمه تعالي
برنامه زمان بندي کارگاه های" سياست‌گذاري آگاه از شواهد"
سال 1391
« مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت»
دانشگاه علوم پزشكي تهران

گروه مخاطب: معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره کارگاه روز ماه تاریخ 
1 سه شنبه - چهارشنبه اردیبهشت 13/2/91-12/2/91
2 چهارشنبه –پنج شنبه اردیبهشت 28/2/91-27/2/91
3 چهارشنبه –پنج شنبه خرداد 11/3/91-10/3/91
4 چهارشنبه –پنج شنبه خرداد 25/3/91-24/3/91
5 سه شنبه - چهارشنبه تیر 7/4/91-6/4/91
6 سه شنبه - چهارشنبه تیر 21/4/91-20/4/91
7 سه شنبه - چهارشنبه تیر 28/4/91-27/4/91
8 چهارشنبه –پنج شنبه شهریور 9/6/91-8/6/91
9 چهارشنبه –پنج شنبه شهریور 16/6/91-15/6/91

 
تعداد بازدید : 2489
تاریخ آخرین بروزرسانی : يکشنبه، 1 مرداد 1391