پورتال پورتال مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت http://tums.ac.ir/
 
  جلسات برگزار شده سال 90  

 

 تاریخ  

موضوع جلسه
ارائه دهنده
 90/2/5
خانم دکتر نرگس رستمی
 90/5/24
آقاي دکتر كاظم حیدری
 90/8/11
پیشنویس گزارش سازمان جهانی بهداشت 2012: بخش 1، بخش 2، بخش 3،  بخش 4، بخش 5
آقاي دکتر حسینی، آقاي دکتر حیدری، آقاي دکتر مجدزاده، خانم دکتر یزدی زاده
 90/8/18
آقای شمس معطر
 90/9/2
خانم دکتر برادران، خانم سیما عمرالعلایی
9/9/90 خانم دكتر ليلا حق جو
7/10/90 Why Most Published Research Findings Are False آقاي دکتر مجدزاده
12/11/90 طراحي ابزار ارزيابي كيفيت اخبار  خانم مهناز آشورخاني  
26/11/90
 پروتکل اجرایی مطالعه کارازمایی استراتژی های ترجمان دانش در سیاست گذاری مطلع از شواهد درخصوص چاقی کودکان در استرالیا- كاهش نابرابري‌هاي سلامت: ارزيابي ابزارهاي مبتني بر شواهد
 آقاي دكتر حسيني- خانم صوراسرافيل  
3/12/90 خانم دکتر رستمی- خانم اعلایی  
10/12/90  انعکاس عملکرد (Reflective process) خانم شاهمرادی  

 

 

 
تعداد بازدید : 1558
تاریخ آخرین بروزرسانی : سه‌شنبه، 14 مرداد 1393