پورتال پورتال مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت http://tums.ac.ir/
 
  كارگاه "ترجمان دانش" آذر ماه 1393  

 كارگاه دو روزه "ترجمان دانش" در تاريخ هاي 12 و 13 آذر ماه 1393 براي شركت كنندگان از دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار گرديد.

 
 
تعداد بازدید : 985
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه، 13 بهمن 1393