پورتال پورتال مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت http://tums.ac.ir/
 
  كارگاه "ترجمان دانش" آذر و دي ماه 1393  

 كارگاه دو روزه "ترجمان دانش"در تاريخ هاي  19 و 26 آذر ماه و ادامه آن در روز 10 دي ماه 1393  براي پژوهشگران متقاضي از موسسه ملي تحقيقات سلامت دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار گرديد.

 

 
تعداد بازدید : 975
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه، 13 بهمن 1393