پورتال پورتال مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت http://tums.ac.ir/
 
  رتبه ارزشیابی مرکز  

 

رتبه مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی کشور در سال 1394

در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی کشور در سال 1394، این مرکز رتبه سی و پنجم را در کل کشور در گروه مراکز تحقیقات بیومدیکال فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت (از بین 168 مرکز و رتبه هشتم را در دانشگاه علوم پزشکی تهران در همین گروه (از بین 22 مرکز)، کسب نمود.

رتبه مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت در ارزشیابی قطب های علمی کشور در سال 1394

در ارزشیابی قطب های علمی کشور در سال 1394، این مرکز رتبه شانزدهم را در کل کشور (از بین 50 مرکز)، و رتبه چهارم را در گروه قطب های آموزشی و پژوهشی (از بین 14 مرکز) ، کسب نمود.

 
تعداد بازدید : 410
تاریخ آخرین بروزرسانی : يکشنبه، 23 مهر 1396