مطالب توسط ملیحه حسنی

سومین وبینار آنلاین گروه مدیریت و سیاست گذاری سلامت

Health Research Impact Assessment ارائه دهنده: سرکار خانم دکتر بهاره یزدی زاده دکتری تخصصی اپیدمیولوژی دانشیار مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت  تاریخ برگزاری: 14 مهرماه 1399 ساعت 10 الی 12