تاریخچه

مرکز تحقیقات بهره­ برداری از دانش سلامت فعالیت خود را در سال 2006 تحت عنوان KTE study group در زیر مجموعه دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز کرد. این مرکز در مدت زمانی کمتر از 2 سال بالغ بر 20 مقاله علمی، پژوهشی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به ثبت و طرحهای پژوهشی متعددی را در زمینه انتقال دانش به مرحله اجرا رساند. این گروه سرانجام توانست در سال 2008 به عنوان مرکز مستقل با نام کنونی ” مرکز تحقیقات بهره­ برداری از دانش سلامت” مورد تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد و از آن پس با جدیت و اهتمام هر چه بیشتر در مسیر تولید و انتقال دانش قدم بردارد، چنانچه در ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1388-1389 انجام گرفت، توانست مقام سوم را از آن خود کند.