جلسه مشترک هفتگی 15 آذر ماه 1399

موضوع 

machine learning

ارائه دهنده:  سرکار خانم محتشم

جلسه مشترک هفتگی 8 آذر ماه 1399

موضوع

Peer Support Workers in Health: A Qualitative Metasynthesis of Their Experiences

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر قاسمی

جلسه مشترک هفتگی 1 آذر ماه 1399

موضوع

Making evidence and policy in public health emergencies: lessons from COVID-19

ارائه دهنده:  جناب آقای دکتر احمدی

جلسه مشترک هفتگی 24 آبان ماه 1399

موضوع:  گزارش سمپوزیوم hsr2020 

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر سجادی

جلسه مشترک هفتگی 17 آبان ماه 1399

موضوع

کاربرد اقتصاد رفتاری در ارتقاء تصمیمات مرتبط با سلامت

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر مریم معینی

جلسه مشترک هفتگی 3 آبان ماه 1399

موضوع

contextualizing health policy and programs  

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر یزدی زاده

جلسه مشترک هفتگی 19 مهر 1399

موضوع:

Comparative Research Designs and Methods  

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر رهبری

جلسه مشترک هفتگی 12 مهر ماه 1399

موضوع

    Developing a patient-centered care model for patients with type 2 diabetes in Iran

ارائه دهنده:  جناب آقای دکتر مهدوی

جلسه مشترک هفتگی 5 مهر ماه 1399

موضوع:  مروری بر چند کیس نوآوری اجتماعی  

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر لیلا حق جو 

جلسه مشترک هفتگی 22 شهریور ماه 1399

موضوع

  community participation and Covid 19  guideline

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر جمشیدی