پرسشنامه وضعيت نوآوري: ترجمه و روان سنجي گونه ايراني

مؤلفان: مهنوش خسروي، ژاله غلامي، سحرناز نجات، سيدرضا مجدزاده

فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، دوره دوازدهم، شماره ششم، آذر – دي 1392

عوامل مؤثر بر آگاهي، نگرش و عملكرد محققين دانشگاه علوم پزشكي گلستان در مورد انتقال دانش حاصل از پژوهش

مؤلفان: حمید آسایش , مصطفي قرباني, افسانه برقعي, رضا مجدزاد, سحرناز نجات, ژاله غلامي, نورالدين توسلي, مرتضي منصوريان, مهدی نوروزی

      مجله تحقيقات نظام سلامت، سال هشتم، شماره اول، فروردين و ارديبهشت 1391

ترجمه دانش و بهره‌گیری از نتایج پژوهش

  • مركز تحقيقات بهره‌برداري از دانش سلامت در سال 1388 کتابي با عنوان “ترجمه دانش و بهره‌گیری از نتایج پژوهش” به چاپ رسانده، که حاوي بررسی مدل ترجمه دانش و نظریه‌ها و همچنین معرفی روش خود مي‌باشد.

مقالات

Papers

Papers have categorized according to Push side, Pull side (Policy makers, Health care providers, People and patients, Industry), Exchange( media) and Health research impact.

KTE activities papers Journal
KTE Push side
Research’s Practice and Barriers of Knowledge Translation in Iran Iran J Public Health. 2014 Jul;43(7):968-80
Knowledge Translation for Research Utilization: Design of a Knowledge Translation Model at Tehran University of Medical Sciences  J Contin Educ Health Prof. 2008, 28(4):270–277.
How Much Importance Do We Give to Target Audiences in Article Writing? Int J Prev Med.2010, 1(1): 11-18
How Much Importance Do We Give to Target Audiences in Article Writing? Int J Prev Med 2010, 1(1): 11-18
Methodologies and messages in Iranian articles on maternal care, diabetes mellitus, and tuberculosis, published in 2001 – 2006. Int J Prev Med. 2012 Jan;3(1):42-6
How should we assess knowledge translation in research organizations; designing a knowledge translation self-assessment tool for research institutes (SATORI). Health Res Policy Syst. 2011 Feb 22;9:10
Knowledge translation in Iranian universities: need for serious interventions Health Res Policy Syst 2013
Collaboration in research and the influential factors in Golestan University of Medical Sciences research projects (2005-2007): an academic sample from Iran Med J Islam Repub Iran , Vol. 27, No. 3, Aug 2013,
Research collaboration in Tehran University of Medical Sciences: two decades after integration Health Res Policy Syst (biomed central) 2009, 7:8
Intervention for Promoting Research Knowledge: introduction Irn J Med Hypotheses Ideas, 2009, 3:18.
Interventions for Promoting Research Knowledge Translation: Why and how should we promote utilization of research-based knowledge through medical journals Irn J Med Hypotheses Ideas, 2009, 3:19
Interventions for Promoting Research Knowledge Translation: Selection and Grading of Research Projects for Decision Makers Irn J Med Hypotheses Ideas, 2009, 3:20
Interventions for Promoting Research Knowledge Translation: Intellectual Property Rights of Stakeholders for Promotion of Knowledge Translation Int J Prev Med, 2009, 3:21
Interventions for Promoting Research Knowledge Translation: Modifying faculty members’ promotion criteria” Irn J Med Hypotheses Ideas, 2009, 3:22.
Knowledge transfer in Tehran University of Medical Sciences: an academic example of a developing country  Implement Sci (biomed central) 2008, 3:39
Association between co-authorship network and scientific productivity and impact indicators in academic medical research centers: A case study in Iran
Health Res Policy Syst , 2008, 6:9
Iran’s Health Innovation and Science Development Plan by 2025 Iranian J Publ Health 2009, 38(1), 13-16
KTE activities papers Journal
KTE pull side
Policy makers Health Technology Assessment in a developing country: Barriers and Solutions Med J Islam Repub Iran. 2016 Jan 26;30:321
Stakeholders Involvement in Health Technology Assessment at National Level: a Case Study from Iran Int J Technol Assess Health Care. 2016 Jan;32(3):181-9.
How can we establish more successful knowledge networks in developing countries? Health Res Policy Syst. 2014 Oct 29;12:63.
  Policy Brief on Promoting Physical Activity among Adolescents Int J Prev Med. Vol 3, No 9, September, 2012
A Qualitative Assessment of the Evidence Utilization for Health Policy-Making on the Basis of SUPPORT Tools in a Developing Country Int J Health Policy Manag.
Validity and reliability of the Evidence Utilisation in Policymaking Measurement Tool (EUPMT) Health Res Policy Syst. 2017 Aug 4;15(1):66
Development of evidence-based health policy documents in developing countries: a case of Iran Glob J Health Sci ; Vol. 6, No. 3; 2014-ISSN 1916-9736
Linking research to action’ in Iran: Two decades after integration of the Health Ministry and the medical universities. Public Health J 2010 Jul, 124(7):404-411
Promoting development and use of systematic reviews in a developing country J Eval Clin Pract 15 (2009) 1029–1034
Strengthening evidence-based decision-making: is it possible without improving health system stewardship? Health Policy Plan 2012;27:499–504
Evidence-based approach to HIV/ AIDS policy and research prioritization in the Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J. 2010 Mar;16(3):259-65.
A systematic review of qualitative evidence on barriers and facilitators to the implementation of task-shifting in midwifery services Epub 2013 Jun 12
Implementing family physician programme in rural Iran: exploring the role of an existing primary health care network Fam Pract. 2013 Oct;30(5):551-9. doi: 10.1093
Family Physician Implementation and Preventive Medicine; Opportunities and Challenges Int J Prev Med. Vol. 3, No. 10, October, 2012
Clarifying the Role of Schools in Tendency or Lack of Tendency Toward Smoking among Teenage Boys (11-14) in Mashhad, Iran Iran Red Cres Med J. 2014 January
Health care providers Only One Third of Tehran’s Physicians are Familiar with ‘Evidence-Based Clinical Guidelines’ Int J Prev Med. 2013 March; 4(3)
The perspectives of Iranian physicians and patients towards patient decision aids: a qualitative study BMC Res Notes 2013, 6:379
Disease surveillance and private sector in the metropolitans: a troublesome collaboration Int J Prev Med. 2013 Sep;4(9):1036-44.
Perceived barriers to reporting adverse drug events in hospitals: a qualitative study using theoretical domains framework approach Implement Sci. 2015 Aug 7;10:110.
Barriers of clinical practice guidelines development and implementation in developing countries: a case study in Iran Int J Prev Med. 2013 Mar;4(3):340-8.
Cesarean section rate in Iran, multidimensional approaches for behavioral change of providers: a qualitative study BMC Health Serv Res 2011, 11:159.
Barriers of Clinical Practice Guidelines Development and Implementation in Developing Countries: A Case Study in Iran Int J Prev Med. Vol 4, No 3, March, 2013
Health Emergency Mass Notification: Lessons Learnt from the H1N1 Pandemic in Tehran Int J Prev Med. Vol.3, No.12: December 2012
Lessons learned from H1N1 epidemic: the role of mass media informing physicians Int J Prev Med . 2011 Jan; 2(1).
Evidence-Based Health Care, Past Deeds at a Glance, Challenges and the Future Prospects in Iran Iranian J Publ Health, Vol. 41, No.12, Dec 2012
Investigating the effect of clinical governess approach on patients’ length of stay in emergency department: an action research study Acta Med Iran. 2014;52(2):137-45.
Development of a Farsi translation of the AGREE instrument, and the effects of group discussion on improving the reliability of the scoresjep_1649 J Eval Clin Pract ISSN 1365-2753
Didactic Lecture Versus Interactive Workshop for Continuing Pharmacy Education on Reproductive Health: A Randomized Controlled Trial Eval Health Prof. 2013 Dec 10
Reasons for Physicians’ Tendency to Irrational Prescription of Corticosteroids Iran Red Crescent Med J
Efficacy of Continuing Education in Improving Pharmacistso “Evaluation & the health professions.”alth: A Randomized Controlled Trial.coresjep_1649oles J Contin Educ Health Prof , 32(3):163–173, 2012
Which Information Resources are used by General Practitioners for Updating Knowledge Regarding Diabetes? Arch Iran Med , Vol. 15, No. 4, April 2012 223
Guidelines for Guidelines: Are They Up to the Task? A Comparative Assessment of Clinical Practice Guideline Development Handbooks Plos. November. 2012 , Vol. 7
A social network analysis on clinical education of diabetic foot J Diabetes Metab Disord 2013
Nutritional screening for improving professional practice for patient outcomes in hospital and primary care settings (Review) Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun, pub2
Evaluating clinical practice guidelines developed for the management of thyroid nodules and thyroid cancers and assessing the reliability and validity of the AGREE instrument J Eval Clin Pract. 2011 Aug; 17(4):729-736.
Development of a Farsi translation of the AGREE instrument, and the effects of group discussion on improving the reliability of the scores J Eval Clin Pract. 2011 Mar 16.
Continuing education meetings and workshops: effects on professional practice and health care outcomes (Review) Cochrane Database Syst Rev. 2009, Issue 2
Differences in the contents of two randomized surveys of GPs’prescribing intentions affected response rates  J Clin Epidemiol  61 (2008) 718-721
Falling on stony ground? A qualitative study of implementation of clinical guidelines’ prescribing recommendations in primary care Health Policy 85 (2008) 148–161
Teaching evidence-based practice: the teachers consider the content  J Eval Clin Pract.  ISSN. 2007, 13 :569–575
People and patients People’s trust in health news disseminated by mass media in Tehran Med J Islam Repub Iran,  2014 Oct 18;28:114. eCollection 2014
KTE activities papers Journal
Do We Transfer Health Research Results to People? Int J Prev Med , Vol. 2, No. 2, April 2011
Effectiveness of a theory-based intervention to increase colorectal cancer screening among Iranian health club members: a randomized trial J Behav Med-  13 September 2013

DOI 10.1007/s10865-013-9533-6

Health-promoting behaviors and social support in Iranian women of reproductive age: a sequential explanatory mixed methods study Int J Public Health. 2014 Jun
Self-Monitoring of Blood Pressure for Improving Adherence to Antihypertensive Medicines and Blood Pressure Control: A Randomized Controlled Trial Am J Hypertens. 2014 Apr 26
Pictorial Health Warning Labels on Cigarette Packages: An Investigation on Opinions of Male Smokers Iran Red Crescent Med J. 2014
Determining appropriate strategies for improving women’s health promoting behaviours: using the nominal group technique East Mediterr Health J. 2013 May
Assessing and Comparing the Short-Term Effects of TPB Only and TPB Plus Implementation Intentions Interventions on Snacking Behavior in Iranian Adolescent Girls: A Cluster Randomized Trial Am J Health Promot. January/February 2013, Vol. 27, No. 3
Parental Control and Junk-Food Consumption: A Mediating and Moderating Effect Analysis1 J Appl Soc Psychol. 2012
Psychometric Properties of the Persian Version of the Youth Risk Behavior Survey Questionnaire Iran Red Crescent Med J 2012
Industry Commercialization of biopharmaceutical knowledge in Iran; challenges and solutions DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 2014
KTE activities papers Journal
Identifying and prioritizing industry-level competitiveness factors: evidence from pharmaceutical market DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 2014
Exchange (media)
Improving the Quality of Health News Int J Prev Med. Vol 3, No 7, July 2012
Quality of health news disseminated in the print media in developing countries: a case study in Iran BMC Public Health 2012, 12:627
Health research impact
Impact assessment of Iran’s health technology assessment programme. Health Res Policy Syst. 2018 Feb 22;16(1):15
An assessment of health research impact in Iran Health Res Policy Syst. 2016 Jul 26;14(1):56
Impact of Health Research Systems on Under-5 Mortality Rate: A Trend Analysis Int J Health Policy Manag

2017, 6(x), 1–8

Systematic review of methods for evaluating healthcare research economic impact Health Res Policy Syst 2010, 8:6
The gastro-esophageal malignancies in northern Iran (GEMINI) is expected to be the pioneer in the implementation and application of the methodology used in evaluating research impact 2013 May;16(5):317-8.
Bibliographic review of research publications on access to and use of medicines in low-income and middle-income countries in the Eastern Mediterranean Region: identifying the research gaps BMJ Open 2013;