سومین وبینار آنلاین گروه مدیریت و سیاست گذاری سلامت

Health Research Impact Assessment

ارائه دهنده: سرکار خانم دکتر بهاره یزدی زاده دکتری تخصصی اپیدمیولوژی دانشیار مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت 

تاریخ برگزاری: 14 مهرماه 1399 ساعت 10 الی 12

 

سومین نمایشگاه دستاوردهای علمی-پژوهشی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

سومین نمایشگاه دو سالانه دستاوردهای علمی – پژوهشی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

در تاریخ 22 آبان ماه 1391 برگزار شد.