شراره احقری
علی سیفی
کاربران آنلاین : 5422
کل کاربران : 70
بازدید امروز : 21
بازدید دیروز : 203
کل بازدید : 342987
آخرین بروزرسانی : 1397/10/22
سايت هاي مرتبط
مرکز همکاری های ترجمه دانش سازمان جهانی بهداشت
بنیاد پژوهش خدمات سلامت کانادا (CHSRF)
موسسه پژوهش های سلامت کانادا (CIHR)
ترجمه دانش (+KT)
پژوهش تا عمل دانشگاه مک مستر
Evidence-Informed Policy Network
Evidence Portal
SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking
 
آرشيو اخبار
 
طرح های در حال اجرا

ردیف

مجری اصلی  طرح

عنـوان طرح

خلاصه ضرورت اجراي طرح

خلاصه روش اجرای طرح

1

دکتر رضا مجدزاده

طراحي ابزار سنجش آگاهی و نگرش و عملکرد پژوهشگران در حوزه فعاليت هاي ترجمه دانش و سنجش روايي و پايايي آن

پر كردن بخشي از شكاف پژوهش و عملكرد بر عهده توليد كنندگان دانش مي باشد. فعاليت هاي Push كه توسط پژوهشگران براي كاربردي نمودن نتايج پژوهش صورت مي گيرد در حال حاضر در بسياري كشورها نظير كشور ما محدود به فعاليت هاي سنتي پس از پژوهش نظير چاپ و انتشار مقاله و ارائه نتايج در كنگره ها و سمينارهايي مي باشد كه مخاطبين آن همان گروه همسانان مي باشند
طراحي ابزاري كه بتواند آگاهی و نگرش و رفتار پژوهشگران در زمينه فعاليت هاي ترجمه دانش را در سطح فردی مورد سنجش قرار دهد، مي تواند در میزان نیاز به آموزش ترجمه دانش و پایش به عمل تبدیل شدن آموزش ها موثر باشد.قابل توجه است که ابزارهای کنونی حاوی سوالات زیادی بوده و عملکرد را در سطح سازمانی سنجیده و امکان سنجش سریع و در سطح فردی را فراهم نمیکند.
در اين مطالعه قصد بر آن است ابزاري طراحي شود که بتواند در مدت زمان کمتری نسبت به ابزارهای قبلی و به طور کلی تر سطح آگاهي و نگرش و عملکرد پژوهشگران را بسنجد تا بتوان در سطح فردي وضعيت ترجمه دانش را اندازه گيري و پايش نمود.

براي طراحي اين ابزار ابتدا متون و پرسشنامه هاي مشابه بررسی خواهند شد. سوالات سنجش آگاهي بر اساس تعاریف کلی و اصول های ابتدایی در حوزه ترجمه دانش ، سوالات سنجش نگرش براساس مدل های مطرح در حوزه ترجمه دانش و سوالات تعیین عملکرد در ارتباط با فعالیت پژوهشگر در حوزه ترجمه دانش در مراحل اصلی پژوهش طراحی خواهند شد. روايي محتواي آن توسط افراد متخصص در این زمینه بررسی و پایایی آن توسط شاخص هاي ICC و كاپا محاسبه مي گردد.

2

دکتر رضا مجدزاده

طراحی ابزار ارزیابی کیفیت اخبار سلامت

توجه و تمایل روزافزون مردم به دانش سلامت و آگاهی از تازه های آن، در تمام نقاط دنیا قابل مشاهده می باشد. نکته قابل توجه، کیفیت اخبار منتشر شده می باشد.
تمامی اخباری که از طریق رسانه های گروهی منتشر می شوند از صحت و کیفیت لازم برای انتشار عمومی برخوردار نمی باشند. در مطالعه صورت گرفته توسط همین مرکز که با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه صورت گرفت، مشخص گردید 18 درصد اخبار منتشر شده، از نظر محتوا و کیفیت خبر صلاحیت انتشار برای عموم را نداشته است.
شواهد حاکی است در سایر کشورها معیارها و شاخص هایی برای ارزیابی کیفیت اخبار سلامت و پزشکی وجود دارد همچنین دستورالعمل هایی برای خبرنگاران و افراد رسانه ای تهیه شده و آنها را ملزم به اجرای آن نموده اند
لذا هدف از این مطالعه طراحی ابزاری کاربردی است تا به کمک آن، افرادی که در تولید و انتخاب اخبار سلامت نقش دارند بتوانند کیفیت اخبار تولید شده را قبل از انتشار عمومی، ارزیابی نمایند. به نظر می رسد، استفاده از این ابزار بتواند در افزايش كيفيت اخبار سلامت از نظر صحت محتوا و اطلاع رساني صحيح موضوعات سلامت به مخاطبين موثر باشد.

 

جهت تهيه ابزار مناسب، ابتدا محتواي مورد نظر از طریق بررسي دقيق و جامع در میان متون موجود، به منظور استخراج آيتمهاي مورد نظر تهيه مي گردد. هم چنين ابزار ها و یا شاخص های موجود جهت کنترل اخبار سلامت در سایر کشورها، جمع آوری و استفاده خواهد شد. پس از تدوين نسخه اولیه، محتواي بدست آمده، با حضور افراد صاحب نظر نهايي خواهد شد. به منظور اطمينان از روائي محتواي تهيه شده، مطالعه روايي محتوي(Content Validity Study)، با اظهار نظر افراد خبره در مورد تک تک سوالات اخذ خواهد شد. افراد خبره در دو گروه مورد نظر سنجی قرار می گیرند: متدولوژیست ها (5 نفر) به عنوان content expertو خبرنگاران (5 نفر) به عنوان lay expert.
نظر اين افراد در مورد موضوعات زير اخذ خواهد گرديد: - ارزشيابي نحوه نگارش (
Wording) و تناسب آيتمهاي انتخاب شده، تعيين Content Validity Index : این شاخص ميزان گويايي (Representativeness) ابزار مورد نظر را نشان ميدهد. در واقع آيتمهاي انتخاب شده تنها نمونه اي از کليه آيتم هائي هستند که مي توانستند وارد ابزار شوند، از اين جهت گويا بودن آيتم هاي انتخاب شده مقوله اي بسيار مهم است. تعيين CVI بدين صورت است که ابتدا در مورد هر آيتم درصد افرادي که آيتم مورد نظر را مناسب و Relevant دانسته اند محاسبه شده سپس ميانگين اعداد بدست آمده CVI کلي پرسشنامه را بدست خواهد داد. همچنین جهت اطمينان از جامع و فراگير بودن (Comprehensiveness) ابزار پيشنهاد گروه متخصصين جهت حذف و يا اضافه کردن بعضي از آيتمها را اخذ مي شود. هدف اين مرحله اطمينان از کفايت دامنه ها و آيتمهاي انتخاب شده براي ابزار مي باشد. 
پايلوت (تعيين پايائي پرسشنامه) به منظور پیش آزمون و تعيين
Reliability ابزار از 10 خبرنگار و افراد رسانه ای که هدف ما در استفاده از این ابزار هستند، خواسته می شود که با استفاده از این ابزار، کیفیت 10 خبری که از قبل انتخاب شده را مشخص نماید. این کار مجددا به فاصله 2 هفته انجام می شود. همچنین بحث متمرکز گروهی با تولید کنندگان خبر و مسئولین روابط عمومی وزارت خانه و برخی دانشگاهها، جهت نحوه اجرایی کردن این ابزار انجام خواهد گرفت.

3

دکتر رضا مجدزاده

بررسي راهکارهای مناسب براي ارتقاء مشارکت بخش خصوصی در نظام مراقبت

ارتقاء مشارکت بخش خصوصی در مراقبت های بهداشتی، یکی از مهمترین حوزه های تحول در بخش بهداشت و سلامت، به ویژه در کشورهای در حال پیشرفت، می باشد. خدمات بهداشتی ارائه شده در مراکز خصوصی، به علل مختلف بر خدمات دولتی ترجیح داده می شوند. از سویی، مشکل عدم همکاری کافی بخش خصوصی با نظام مراقبت بیماریها در ایران یکی از مسائلی است که مورد تاکید سازمان جهانی بهداشت نیز بوده است. منابع مختلفی در مورد راهکارهایی مانند بازاریابی اجتماعی، وضع قوانین خاص، فرانشیز و قراردادهای مالی و ... برای ارتقاء مشارکت بخش خصوصی وجود دارد، اما این اطلاعات معمولاً پراکنده اند. جمع آوری نظام مند این راهکارها و مداخلات ارتقاء مشارکت بخش خصوصی در نظام مراقبت کشور نه تنها موجب فراهم شدن منبعی از اطلاعات طبقه بندی شده در این زمینه خواهد شد بلکه از صرف هزینه برای بررسی اثر راهکارهایی که پیش از این مورد سنجش قرار گرفته اند جلوگیری خواهد کرد. همچنین راهکارهای مختلف از دیدگاه خبرگان موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت که می تواند هم زمینه را برای انتخاب هریک از این راهکارها را برای ارتقاء مشارکت بخش خصوصی در نظام مراقبت کشور فراهم کند و هم راهنمایی برای پژوهش های متمرکز بر هریک از این راهکارها باشد.

مطالعه در دو مرحله انجام می شود: مرحله اول مطالعه، به صورت یک مطالعه مروری نظامند انجام خواهد شد. بانک های اطلاعاتی معتبر نظیر medline, cinahel, cochrane  و ... با کلید واژه های مشخص مورد جستجو قرار خواهند گرفت. همچنین برای بدست آوردن منابع منتشر نشده از بانک های اطلاعاتی ویژه این نوع مطالعات استفاده می شود. منابع متناسب از مطالعات مناسب(citation tracking)  اخذ می شوند. کلیه مطالعاتی که اثر یک عامل یا مداخله را در ارتقا مشارکت بخش خصوصی در نظام مراقبت پرداخته اند وارد مطالعه خواهند شد. ارزيابي كيفيت متدولوژيك مقالات  بر اساس نوع مطالعه و ابزار ارزیابی  CASPانجام می شود. در نهایت با تهیه فهرست و دسته بندی مداخلات از نظر بعضی خصوصیات مورد بررسی قرار می گیرند. در صورت امکان (عدم وجود هتروژنیتی) میزان اثربخشی مداخلات مشابه با استفاده از روش متاآنالیز با هم ترکیب و میزان اثر ترکیب شده آنها ارایه می گردد. در مرحله بعد فهرست مداخلات و راهکارهای تهیه شده، با روش دلفی مورد ارزیابی خبرگان و افراد مطلع ازموضوع قرار می گیرد تا اولویت های مداخله تعیین گردد. در این روش، پرسشنامه هایی تدوین شده  و در (حداقل) دو مرحله برای خبرگان ارسال و نتایج آنها، در یک بحث پانل با حضور افراد ذیصلاح مورد تفسیر وجمع بندی قرار خواهد گرفت.

 


 
بازگشت به صفحه اصلی مشاهده نسخه چاپی
تعداد بازدید : 3338 تاریخ آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 17 خرداد 1391
نام کاربری :
کلمه عبور :
بازیابی کلمه عبور
ثبت نام
عملكرد اطلاع رساني این پورتال را چگونه ارزيابي مي كنيد؟نتیجه >>
پنجشنبه، 4 بهمن 1397
لطفا گروههای خبری را که علاقمندید در آن زمینه ها برای شما ایمیل ارسال گردد را انتخاب کنید:آدرس ایمیل :
سیستمهای مدیریتی تارگان

Copyright © 2010 - tums.ac.ir Powered by targan.ir ®