• 09 خرداد 1402

آشنایی با KURC

 

بهره‌برداری مناسب از دانش سلامت، در دنیایی که همواره با کمبود و نوسان منابع پژوهشی (منابع مالی و نیروی انسانی) رو به رو هستیم؛ ضرورت و اهمیت زیادی دارد. چه میزان از شواهد علمی تولید شده در سازمان‌های تولید کننده دانش، در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سلامت استفاده می‌شود و در چه میزان تصمیم‌گیری‌های مربوطه از شواهد علمی استفاده می‌گردد؟ چه راه‌کارهایی تولید شواهد علمی و تصمیم‌گیری‌های نظام سلامت را به هم نزدیک‌تر می‌سازد؟ توجه به این سوالات، زمینه‌ساز شکل‌گیری مرکز تحقیقات بهره‌برداری از دانش سلامت بوده است.

چشم‌انداز مرکز این است که بتواند تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد را در حوزه سلامت ترویج نماید، تا از پژوهش‌های انجام شده بهترین بهره‌برداری انجام شود.

حوزه وظایف مرکز در راستای انتقال دانش سلامت، برنامه‌ریزی برای انتشار نتایج طرح‌های پژوهشی و ایجاد کردن زمینه‌ای برای تغییرات رفتاری در ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات، مدیران و سیاست‌گذاران می‌باشد. تولید شواهد علمی برای تصمیم‌گیری مانند ارزیابی فناوری‌های سلامت، گاید لاین‌های بالینی، تهیه خلاصه سیاستی و ... نیز در دستور کار مرکز قرار می‌گیرد.

طی سال‌های گذشته بستر سازی مناسب برای تسهیل ترجمان دانش انجام شده است و با افزایش آگاهی و نگرش در سطح دانشگاه و شناسایی اولویت‌های مداخله که انجام شده است؛ می‌توان امیدوار بود که با ورود به مرحله اجرایی سازی و عملکرد، نتایج مطلوب حاصل گردد.

این مرکز مفتخر می‌باشد که به دلیل برخورداری از پژوهشگران متبحر و ارتقای آموزش و ظرفیت سازی نیروی انسانی، توانایی‌های متمایز و توان علمی در زمینه ترویج و تقویت بهره برداری از شواهد و دانش سلامت، فعالیت در عرصۀ پژوهش و تولید علم و نوآوری در این حوزه، پاسخگویی به نیازهای موجود و ارتباط مؤثر و هدفمند با سیاست‌گذ‌اری‌های کلان، از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان قطب علمی تصمیم گیری مبتنی بر شواهد شناخته شده است.